Vägbeskrivning Espeviks Camping

Här nedan följer vägbeskrivning till vår camping utanför Varberg. Det finns tre olika beskrivningar beroende från vilket håll ni kommer ifrån.
Navigering: Lindåsvägen 38. 432 96 Åskloster
SWEREF 99 (~WGS 84)
Latitud: 57.19058 ()
Longitud: 12.18997 ()

RT 90 2.5 gon V

Från Varberg centrum: Välj väg 41 norr ca 3 km sväng sedan vänster vid Åskloster 9.
Ca 7 km sväng höger vid skylt Espevik och kör sedan under broarna. Skyltat Espevik.
Från E6 söder: Välj avfart nr 55, väg 41 söder ca 2 km sväng sedan höger vid Åskloster 9.
Ca 7 km sväng höger vid skylt Espevik och kör under broarna. Skyltat Espevik.
Från E6 Norr: Välj avfart nr 56, kör mot Värö ca 1 km sväng vänster vid skylt Åskloster, följ gamla E6 genom Åskloster söder ut. Ca 3 km efter Åskloster. Sväng vänster vid skylt Espevik och kör under broarna. Skyltat Espevik.

Välkommen till vår anläggning vid sandstranden!